Stavanger kommune har avtale med Fieldata på systemet GPS Realtime Waste Management.

Kommunen har utgangspunkt i fagsystemet ISY Proaktiv6  og har jobbet en del for å få kommunikasjonen mellom de ulike systemene til å fungere. Vi er nå kommet veldig langt, takket være et godt samarbeid med Norsk Navigasjon/Fieldata.

Starten var tømming av nedgravde containere. Her hadde vi behov for å ha oversikt over destinasjoner og å kunne registrere tømming og nivå så effektivt som mulig. Alle data hentes fra fagsystemet ,  endringer ajourføres på tablet’s ute i felten (DTA Tablet) og sendes tilbake til fagsystemet  etter utført oppdrag.

I praksis betyr dette at sjåførene har tablet’s installert i bilene. På tablet vises dagens ordre og ruten som skal kjøres. Samtidig vises et kart med posisjoner sjåføren skal innom i løpet av dagen i henhold til ordre. Røde punkter viser at nedgravd container må tømmes. Disse punktene blir grønne ved ferdig tømming. Systemet viser også nivå på container (under 60% – ikke tømming).  Egen servicegruppe bruker tablet’s tilsvarende, der meldinger om feil og hvor dette er kommer opp på tablet.

Dette fungerer så bra at vi har tatt steget videre og har også installert tablet på sentrumsrenovasjon i Stavanger. To el-biler kjører i trange gater og henter avfall, både for næringskunder og privathusholdningskunder. Kundene legger inn ønske om hentetidspunkt som kommer opp på sjåførens tablet. Hentetidspunkt kan variere gjennom året, men dette endres kjapt direkte av sjåførene via tablet. Avvik og ekstrabestillinger kan også legges inn av sjåføren.

Stavanger kommune har nå også utvidet tilbudet til å gjelde grovavfall, hageavfall og farlig avfall. Gjennom et godt samarbeid mellom Crayon og Norsk Navigasjon har vi nå et system der kunder/beboere kan bruke websidene til å fylle inn skjema med valg om type avfall. Dette registreres og sendes rett ut til sjåførene.

Stavanger Kommune bruker i dag DTA Tablets programvare til alle våre løsninger:

  • Nedgravd — integrasjon med Shop2Win og lSYProAktiv.
  • Hentavfall.no – integrasjon med Peanuts.
  • Sentrumsløsning — integrasjon med ISYProAktiv og UniCon.

Våre erfaringer med Norsk Navigasjon/Fieldata er meget gode. Dette gjelder både innen utvikling og
drift, som løsningsorienterte samarbeidspartnere, og ikke minst stødige på support, der de har
vært uovertrufne.

Vi har ingen betenkeligheter med å anbefale Norsk Navigasjon/Fieldata og deres navigasjons- og
rapporteringssystemer.

Svein Egil Klungtveit