Fieldata inviterer til gratis webinar som omhandler system og feltverktøy for de aktører som håndterer slamtømming i og for de ulike kommunene i Norge.

Når: 16.april 2020, kl 1300-1400
Sted: Webinar-link mottar du ved påmelding
Tema: DTA Universal Slam

Agenda

  1. Generelt om hvorfor man bør ha feltverktøy
  2. Hvilke fagsystem er vi integrerte med
  3. Nye funksjoner
  4. Nye kart-grensesnitt
  5. Navigasjon
  6. Installasjon i bil
  7. Kommunikasjon/kvittering
  8. Slam Fagsystem
  9. Spørsmål og svar

Rakk du ikke å delta på webinaret?
Meld deg på webinaret for å få tilsendt link og passord for å se webinaret i opptak.

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.