Fieldata legger til rette for å opprettholde minst like god kommunikasjon og samhandling med sine kunder og samarbeidspartnere som før Covid-19 inntraff virkeligheten i samfunnet vårt.

Fra å treffe kunder jevnlig på fagseminarer, digitaliseringsseminarer, workshops og bransjemesser, så tilpasser vi oss ved å legge til rette for effektive korte webinarer som omhandler spesifikke tema, produkter eller utfordringer som bransjen har.

Det kan lønne seg å gripe muligheten for ny og nyttig input, som man kanskje ellers ikke ville tatt seg tid til i like stor grad. Vi håper alle dere der hjemme på hjemmekontor melder dere på våre kommende webinarer for bransjerelevant input!

Fieldata opprettholder samme gode bemanning på Support som før, og er tilgjengelig 0700-1600 som vanlig.

På linken nedenfor vil alle våre kommende webinarer og aktiviteter bli lagt ut i god tid, så det er bare å følge med i tiden fremover.

https://www.fieldata.no/category/messer-og-eventer/