Fieldata AS signerte i desember 2018 partneravtale med Dell Boomi. Dette var et strategisk valg for Fieldata AS for å kunne ivareta sin posisjon som nytenkende og utforskende i renovasjonsbransjen, i tillegg til å bli rustet for flere bransjer og nisjer på sikt.

Men hva og hvem er egentlig Dell Boomi?

Dell Boomi er en del av Dell Technologies og anses i følge flere av de største analyseselskapene (Gartner, Forrester m.flere) , å være en av markedslederene innenfor fagområdet iPaaS.

iPaaS er en forkortelse for integration Platform as a Service (Integrasjonsplattform levert som en tjenste) og er et fagområdet som har opplevd en voldsom vekst de siste 2-3 årene. Veksten har kommet først og fremst fordi flere og flere organisasjoner opplever en økt kompleksitet med et økende antall systemer og applikasjoner som skal kommunisere med hverandre. Man har flere og flere datakilder som befinner seg på ulike typer plattformer enten det er en skytjenste, en tradisjonell applikasjon bak din egen brannmur eller sensor/IOT data som man ønsker å knytte seg til.

Boomi er en plattform bestående av 5 moduler. Integrate, Flow, Exchange, Mediate og HUB. Boomi er en åpen plattform og modulene fungere derfor veldig bra hver for seg eller sammen med andre moduler fra andre leverandører.

Samtidig som at Boomi kan løse dine konkrete utfordringer med dagens drift så er det også en løsning som gjør deg istand til å møte morgendagens utfordringer. Hvilke nye tjenester skal du tilby? Hvordan kan man klare å automatisere og effektivisere sin IT drift? Med så mange systemer som knyttes sammen – hvor er fasiten hen? Hvordan skal man klare å tilgjengeliggjøre og utnytte det man sier er «det nye gullet», nemlig de lagrede dataen man har i sin organisajon?

Med Boomi som utgangspunkt så trenger ingen av disse utfordringene være uoverkommelige. Boomi har over 10.000 kunder som bruker plattformen daglig til å løse alt fra hverdags utfordringer til de mer dyptgripende spørsmålene – Hvordan kan vi utvikle vår organisasjon til å løse fremtidens utfordringer og muligheter?

Fieldata AS jobber tett med Jon Mohaugen (Sales Manager Norway i Dell Boomi) for å kunne bruke dette verktøysettet til å løse dagens og morgendagens datafangst og dataflyt for eksisterende og nye kunder.

 

Foto: Jon Mohaugen i Dell Boomi

 

Vi opplever at mange gamle og nye kunder i bransjen er blitt mer modne for å tenke på å ta i bruk alle de data som produseres i renovasjonsbiler, sensorer, fagsystem og alle andre tilhørende systemer. Interessen er stor for å ta en fot i bakken å ta et blikk på hvor man ønsker å bevege seg. Gjerne ta kontakt med oss i Fieldata for en uforpliktende prat og diskusjon – så finner vi mulighetene sammen!

Hilsen
Jan Olav Wåde – Salg i Fieldata AS
Mob 48603050 / Epost jow [alfakrøll] fieldata.no