Siste arbeidsdag før påske mottok Fieldata AS en hyggelig nyhet som vi hadde ventet på; vi hadde vunnet anbudet om å levere en komplett skybasert integrasjonsplattformløsning for Avfall Sør!

Som norsk Dell Boomi-partner var det helt naturlig for oss å besvare denne oppgaven med de verktøy og fordeler som Dell Boomi gir både oss og kunden. Det skal være enkelt å bruke, enkelt å endre og enkelt å bygge på funksjoner for kundens fremtidens behov. (Les mer om Dell Boomi).

Vi er i jevnlig kontakt med de fleste IKS rundt omkring i Norge, og Avfall Sør er blant de i bransjen som går i front med å ta inn over seg den digitale tidsalder vi er kommet i.

Det er lett å påstå at man er blitt digitale og fremtidsrettet. Det kan alle.

Men gjennom bransjens møteplasser (deriblant Avfallsforum Midt-Norge og Digitaliseringsuka i regi av Avfall Norge) så har vi fått innblikk i hvordan Avfall Sør faktisk har forankret denne digitaliseringsreisen sin solid både i topp og bredde i selskapet, de har investert mer enn de fleste i å involvere sine ansatte på veien, og resultatet er en trygg og forutsigbar fremtid for alle involverte. Dette er en helt avgjørende prosess for å kunne nå de målsettingene som EU stiller til norske avfallsselskap i forhold til gjenvinning av avfall.

Vi tror veldig mange i bransjen er i modus med å vurdere slike løp med å legge til rette for digitalisering og endring. I den sammenheng vil jeg anbefale alle om å «ringe en venn» i Avfall Sør for nyttig input om erfaringer, opplevelser, skråblikk og konkrete resultat av en slik prosess.

Det handler jo mye om å samle all den dataen som våre ansatte, brukere, verktøy, biler og datasystemer lager kontinuerlig hver dag. Legg til rette for at riktig data blir brukt på riktig måte og til riktig formål. Etter en kartlegging av hvilke data man har tilgang til, så kan moroa begynne med å tenke både nytt og konstruktivt. Fieldata har gjort tilsvarende kartlegging for blant andre ReTrans (eid av ReMidt, Innherred Renovasjon og MNA), og der også ser man hvilket enormt mulighetsrom som skapes når innsikt om egne data samles i et datavarehus.

Hva ønsker man å oppnå med å samle data?

Bedre styring av drift?

Bedre beslutninger?

Automatisk varsle og rapportere til eksterne partner?

Automatisere flyten av data mellom systemer?

Man ønsker til syvende å sist å imøtekomme de kravene myndighetene stiller i forhold til avfallsselskap om gjenvinning. På veien dit så er det avgjørende å kunne automatisere menneskelige prosesser og kunne ta beslutninger på riktige data i sanntid.


Bilde: Eksempel på hvordan man kobler de ulike system sammen gjennom en integrasjonsplattform, for så å homogenisere all datainput i et datavarehus. Derfra og ut så kan man bygge automatiske rapporter og dashboards som gir beslutningsstøtte og målinger for drift.

Vi i Fieldata AS gleder oss til å ta fatt på oppgaven i godt samspill med Avfall Sør!

Hilsen
Jan Olav Wåde – Salg i Fieldata AS
Mob 48603050 / Epost jow [alfakrøll] fieldata.no