Denne våren ble annerledesvåren. Da tenker jeg ikke først og fremst på at store deler av landet fikk mengder av snø deisende ned i mai, med godt skiføre på nasjonaldagen. Jeg tenker selvsagt på at en ølsort, en jordbærtype og en blåhvit strålekrans rundt sola ikke fikk ha benevnelsen sin i fred for et svært smittsomt virus. Et virus som fremdeles preger oss, og som vil prege verden en god stund til.

Vi i Fieldata måtte, som de fleste andre organisasjoner og mennesker verden over, ta forhåndsregler og tilpasse oss situasjonen. Det ble hjemmekontor på mange av oss. Alle jobbreiser som ikke var strengt nødvendig ble innstilt. Fieldata avlyste vår samling i mars på Gardermoen med slam som tema, og også vår kickoff i Trondheim først i april som hadde 60 påmeldte. I stedet begynte vi å lage webinarer. Hvis du gikk glipp av et eller flere av disse så kan du se opptak her:  https://www.fieldata.no/category/messer-og-eventer/.

Gjennom annerledesvåren har vi dessuten holdt god kontakt med mange av våre kunder og samarbeidspartnere ved hjelp av videomøter, telefon og e-post, og nå også via nyhetsbrev. Det har gått tålelig greit, selv om vi savner dere!

2020 var også våren da Fieldata for alvor fikk løftet enda flere av våre feltverktøy over på ny generasjon, den såkalte DTA Universal-generasjonen. DTA står for Digital Truck Assistant, og Universal hentyder til at feltløsningen kan kjøres på en lang rekke ulik hardware. De fleste brukerne går for Android nettbrett, noen bruker iPad, og enkelte velger smarttelefon/iPhone i bilene. Vårt rikholdige batteri av DTA Universal feltverktøy for avfallsbransjen (les mer her: https://www.fieldata.no/feltlosninger/ ) omfatter i dag bl.a.:

 • Husholdningsrenovasjon
 • Næringsrenovasjon (også integrert med bilens vektsystem)
 • Kombinert husholdning og næring på samme rute/oppgaveliste
 • Slamrenovasjon
 • Ajour (servicebil, dunkbytte/reparasjon/inspeksjon, etc.)
 • Krok&Lift
 • Avfallstaxi
 • Intellicont Felt (nedgravde/bunntømte containere med sensorer/nivåmåling)
 • Intellicont Service (inspeksjon/reparasjon nedgravde/bunntømte med sensorer)
 • Befaring, for kontroll og oppretting av datagrunnlag

I tillegg har Fieldata løftet deler av transportlederverktøyene våre opp på et helt nytt nivå, med Transport Dashboard (se her: https://www.fieldata.no/administrasjonslosninger/gps-realtime-transport-dashboard/). En rekke kunder har vist interesse for løsningen, og den er allerede er i bruk hos de første. Sammen med Namdal Ressurs fikk vi og også rullet ut Intellicont Access, et verktøy som bl.a. administrerer adgang m.m. til nedgravde containere fra Shop2Win.

Dette var også våren da Fieldata tok steget over til varedistribusjon med våre egenutviklede løsninger. Spesialgrossisten er første kunde som tar i bruk vår standalone løsning for vareleveranser og selgere som opererer i felt. Vi merker nå interesse fra andre bransjer som også opererer i felt.

Sist, men slett ikke minst, var dette våren da Fieldata for alvor begynte å levere integrasjonstjenester. Vi har satset mye på iPaaS (integration platform as a service) fra Dell Boomi (se www.boomi.com ). Med dette verktøyet kan vi enkelt, raskt og rimelig strukturere data og lage ryddig dataflyt mellom de ulike systemer og datakilder som du har.

Her er noen eksempler:

 • ReTrans Midt AS: En datavarehusløsning som inkluderer 11 systemer/datakilder. Dette omfatter systemer/datakilder hos eierselskapene Midtre Namdal Avfallsselskap, Innherred renovasjon og Remidt. Vi henter ut data fra ulike fagsystemer, miljødata fra bilene, vektsystemer på miljøstasjoner, osv. Datakvalitet, datatilgang, oversikt/KPI-er og raskere beslutningsgrunnlag er noe av gevinsten.
 • Stavanger kommune: En løsning for intelligente containere. Her henter vi data fra ulike sensorsystemer (Shop2Win og Enevo) som benyttes i våre felt- og serviceverktøy for mer kostnadseffektiv tømming. Vi har også laget en felle aksessadministrasjon, uavhengig av sensorleverandør.
 • Avfall Sør: Integrasjonsverktøy som skytjeneste. Formålet er bl.a. å forbedre og effektivisere interne arbeidsprosesser. Vi henter data fra ulike datakilder, strukturerer og sikrer datakvalitet. Deretter lastes data inn i Avfall Sør sin datavarehusløsning, der vi med Power BI setter opp dashbord, oversikter og rapporter.

I tillegg jobber vi med tilsvarende prosjekter for andre kunder, bl.a. i havbrukssektoren.  Også her merker vi interesse fra en rekke andre bransjer enn avfallsbransjen. De fleste ønsker å kvitte seg med unødvendig manuelt arbeid, forbedre datakvalitet, få tilgang og eierskap til egne data, i tillegg til enklere, hurtigere og rimeligere integrasjon/dataflyt mellom de systemer og datakilder man har.

Med iPaaS fra Dell Boomi står våre kunder mye friere til å bytte ut systemer og datakilder, eller koble på nye, uten av dette medfører kompliserte, tidkrevende og kostbare integrasjonsprosjekter.

Fieldata har kurset og sertifisert alle våre konsulenter i Dell Boomi. Med den unike kombinasjonen av 16 års erfaring med integrasjoner av ulike systemer og datakilder i avfallsbransjen, god bransjekunnskap, sterk IT-teknisk kunnskap, og spesifikk Boomi-kompetanse, kan vi i Fieldata ta på oss små og store prosjektoppgaver for hvilken som helst aktør i avfallsbransjen.

Det har, som dere skjønner, vært en travel og begivenhetsrik vår for oss i Fieldata. Tusen takk til alle medarbeidere som har stått på i en krevende tid og gjort det mulig å levere på alle punkter!

Så vil jeg takke alle våre samarbeidspartnere for uvurderlige bidrag! Fieldata er en liten kompetansebedrift, og vi er avhengige av dyktige partnere. Flere av våre trofaste kunder er dessuten blant våre viktigste samarbeidspartnere i utvikling og forbedring av våre produkter og tjenester. Ingen nevnt, ingen glemt! Dere vet hvem dere er! Tusen takk, alle sammen!

Og selvsagt, tusen takk for den tillit vi nyter fra alle våre kunder! Vi er til for dere!

Riktig god sommer, alle sammen! Så møtes vi igjen til høsten. Da skal vi sammen fortsette å digitalisere og effektivisere avfallsbransjen!

Trond Inge Halten

CEO i Fieldata AS