Avfall Sør har i sin digitaliseringsstrategi identifisert behov for blant annet å forbedre og effektivisere interne arbeidsprosesser ved å forenkle prosessen med rapportering, og understøtte funksjonelle brukerbehov gjennom å klargjøre infrastruktur og understøtte nye løsninger teknisk. De ønsket et verktøy som kan hente data fra ulike datakilder, transformere og kvalitetssikre data og deretter laste data inn i sin datavarehusløsning.

Dette ble lagt ut som en anbudskonkurranse den 3.mars, med svarfrist 25.mars.

Siste arbeidsdag før påskeferie så tikket det inn en hyggelig melding til oss;
Av 7 norske aktører er Fieldata tildelt seieren i anbudskonkurransen, hvor vi scoret høyest i kriteriet «Løsningens egnethet og tilgjengelighet»!

Kort tid etter påskeferien iverksettes oppstartsmøte, hvor prosjektdeltakere dedikeres og prosjektplan settes – med tentative milepæler for å ha en jevn progresjon frem mot leveranse.

På Teams møttes vi ukentlig for avsjekk av progresjon og oppnådde deloppgaver, samt tilrettelegge for at alle parter har det man trenger for å kunne produsere den kommende uke.

Rett før vi inntok sommerferie ble løsningen ferdigstilt og klart til bruk. På veien dit er kunde involvert og delaktig i alle tekniske valg som er foretatt underveis, med rådgivning og tett samarbeid med Fieldatas løsningsarkitekter i prosjektet.

Prosjektet ble fullført helt i tråd med oppsatte prosjektplan, og alle involverte parter var fornøyde med både prosessen, leveransen og den ferdige løsningen.

Så hva sitter vi i Fieldata igjen med etter en slik leveranse? Jo. Masse verdifulle erfaringer!

Det er mye som kan gå galt i slike leveranser. Anbudsforespørsel kan misforstås av leverandør – av ulike årsaker. Man har forskjellige ord og begrep med ulike betydninger – som igjen kan påvirke om man i hele tatt kan levere det kunden egentlig ønsket. De ulike tredjeparter som både leverandør og kunden til enhver tid også må forholde seg til kan “stikke kjepper i hjulene” for en ønskelig leveranse. Kjemien og personligheten til de involverte ressursene i prosjektet har stor betydning for at man bruker tiden sammen riktig og konstruktivt. Eller at prosjektet ikke er godt nok forankret internt i forkant av prosjektstart.

Hovedgrunnene til at Fieldata sitter igjen med en god følelse av høy måloppnåelse i denne leveransen er;

  • Kunden har på forhånd funnet ut hva det kortsiktige og langsiktige målet/gevinsten er med anskaffelsen
  • Anskaffelsen er i tråd med den totale strategien for selskapet i forhold til digitalisering og det å jobbe mer effektivt
  • Fieldatas holdning til kunden er at dette er startskuddet for en god og utviklende relasjon som skal vare til «evig tid»
  • Begge parter har høy kjennskap til og forståelse av fagdata og faglig term som gjelder for avfallsbransjen
  • Riktige personer, med eierskap til både strategi og målsetting, involveres i prosjektet hele veien
  • Valg av integrasjonsplattform for å knytte data fra ulike kilder sammen, kontra å velge et lukket system

 

Budskapet til bransjen er enkelt; start i riktig ende.
Få et overordnet blikk over hvilke systemer man har i selskapet, og så vurdere hva nytteverdien er med å ha hvert enkelt system. Hvilke data er viktige for oss? Og hvilke data/systemer er viktige for oss for å jobbe smartere i fremtiden? Alt dette må vurderes opp i mot hvordan de ulike funksjonene/prosessene skal utføres mest mulig effektivt.

Og sist men ikke minst – involver de riktige menneskene både internt og eksternt.

 

Vi deler gjerne våre erfaringer med dere, så ta kontakt med oss i Fieldata for en prat rundt dette – det er derfor vi er her ?