Fieldata digitaliserer avfallsbransjen! Stavanger kommune ligger i front med utvikling av løsninger for innhenting av avfall basert på smarte containere og prediksjon. Stor takk til Thomas Gundersen og Jo Morten Nerdal i Fieldata som har jobbet sammen med Stavanger kommune på dette i et par år!

;

Se mer her: https://lnkd.in/dQt7Cbz?