Fieldata
Kundecase

ReMidt

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam.

ReMidt ønsket å kunne tilby sine abonnenter digitale selvbetjeningsløsninger 24/7 rundt de tjenestene som selskapet utfører. Dette kan være bytte av dunk, søknad om fritak, hjemmekompostering osv.

Helautomatiserte operasjoner

Fieldata har ved bruk av integrasjons-plattformen Boomi koblet sammen kjernesystemene hos Remidt slik at tidligere manuelle operasjoner nå er løftet opp i plattformen og blitt helautomatisert. Når en abonnent nå velger å bytte en dunk, vil Boomi sørge for at abonnement blir endret i fagsystem, serviceordre for innhenting og utsett av dunk blir opprettet og byttegebyr blir registrert.

Løsningen bruker kjente norske løsninger som ID-porten for sikker innlogging og Sentral matrikkel for å hente ut oppdaterte data om abonnentens eiendommer

Fokus på brukergrensesnitt for mobile enheter

Grensesnittet mot abonnentene er utviklet av Fieldata i tett samarbeid med Remidt sin markedsavdeling. Det har vært lagt særlig fokus på brukergrensesnitt for mobile brukere og det er valgt en webløsning framfor en tradisjonell app. Dette gjør MinSide løsningen lettere tilgjengelig for abonnenten uten at de må laste ned en egen App for å kunne benytte seg de tjenesten Remidt ønsker å tilby via MinSide.

“Ved bruk av Boomi har vi fått utviklet MinSide løsning som er fleksibel og fremtidsorientert, samtidig som våre tjenester bilr tilgjengelig 24/7“

Torbjørn Evjen, Utviklingsleder / NK, Remidt IKS

Ønsker du å vite mer om hvordan vi i Fieldata kan hjelpe deg og din bedrift? Ta kontakt med meg på tlf. 982 87 112!

Jan Olav Wåde
jow@fieldata.no
CSO / Fieldata AS