Namdal Ressurs befester sin posisjon som foregangsselskap i renovasjonsbransjens digitale omstilling med sitt nylige kjøp av dataselskapet Fieldata AS.

 

NAMSOS/TRONDHEIM:

– For oss er dette et strategisk viktig oppkjøp i en bransje hvor mange aktører er på full fart inn i digitaliseringa, sier administrerende direktør Rolf Ovesen i Namdal Ressurs AS om bakgrunnen for kjøpet av Fieldata AS fra tidligere eier Norsk Navigasjon Holding AS.

Det nyoppkjøpte selskapet spesialiserer seg på å utvikle og levere teknologiske produkter og tjenester for en sømløs integrering av ulike datasystemer myntet på renovasjonsbransjen.

Gjennom digitalisering av arbeidsprosesser og en bred fagkompetanse fra nevnte bransje, tilbyr Fieldata intuitiv beslutningsstøtte basert på innsamling, bruk og tolking av data fra teknologiske installasjoner i avfallscontainere, kjøretøy og anlegg. Selskapet samarbeider allerede med renovasjonsselskaper i store deler av landet.

– Automatisering, effektivisering og systematisering av informasjon gir kundene ny innsikt som kan brukes til å skape nye tjenester. Både forbrukere og renovasjonsselskaper må dessuten møte nye og stadig strengere krav til miljø og bærekraft, blant annet når det kommer til sortering og dokumentasjon, sier daglig leder Thomas Gundersen i Fieldata.

 

LANGT FRAMME I UTVIKLINGA

I dag består Fieldata av ti ansatte, fordelt på hovedkontoret i Trondheim, avdelinger i Steinkjer, Etnedal og et utviklerteam i Ungarn. Selskapet vil driftes videre under dagens ledelse som datterselskap av Namdal Ressurs AS.

– Kampen framover kommer blant annet til å handle om hvem som klarer å utnytte verdien av utsorterte ressurser best. Allerede i dag sørger sensorikk og programvare for store datastrømmer, men fram til nå har ikke aktørene tatt steget fullt ut med å sette dataene i system. Fieldata er langt framme i utviklinga, så for oss er oppkjøpet viktig for å beholde og forsterke posisjonen vi har i et marked i endring, sier Ovesen.

 

STØRST I NORGE

Siden oppstarten for 30 år siden har Namdal Ressurs bygd seg opp til å bli blant landets største leverandører av blant annet containere, komprimatorer, sekkeprodukter, kildesorteringsutstyr og rådgivningstjenester til renovasjonsbransjen. Selskapet har i tillegg en fremoverrettet holdning når det kommer til den den akselererende digitaliseringen av bransjen.

– Det siste året har vi blant annet brukt fem millioner kroner på å utvikle egne sensorer som overvåker avfallshåndteringa, sier Rolf Ovesen.

 

Les mer om oppkjøpet hos NT24.

Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa/NT24