For 2 år siden ble Min Side lansert hos Miljøselskapet ReMidt IKS. Tjenesten har gjort det enklere enn noen gang for kunden å bestille dunkbytte eller sende søknad om fritak. Etter denne løsningen ble tatt i bruk aktivt av kunden dukket det opp et behov på Kundesenteret hos ReMidt IKS. De ønsket nå å effektivisere seg selv på samme nivå. Vi i Fieldata kom derfor med løsningen Vår Side som en videreutvikling av Min Side. Ved bruk av Integrasjonsplattformen Boomi har vi koblet sammen kjernesystemene hos ReMidt IKS slik at tidligere manuelle operasjoner er løftet opp i plattformen og blitt helautomatisert.

Vi i Fieldata ser stadig behov for nytenkning, utvikling og oppgraderinhg av våre produkter og tjenester. Med Min Side ble hverdagen lettere for kunden. Nå er det kundesenterets tur!

https://www.fieldata.no/wp-content/uploads/2023/04/Fieldata_ReMidt_VarSide-1.pdf