Det er litt over en uke siden Årskonferansen, og vi sitter igjen med mange gode og spennende inntrykk! 😁

I år ønsket vi, Fieldata, å fortelle mer om hvordan vi, hver eneste dag, jobber aktivt for å finne nye produkter og tjenester som bidrar til å endre bransjen fra å være lineær til sirkulær.

Med å vise eksempler på hva man kan utrette, både for innbyggerne (kundene) og ansatte i bransjen, om man bygger gode samarbeid og bryter opp den «kongen på haugen-mentaliteten» som tidligere har hatt et godt fotfeste i bransjen.

Vi har også bidratt til at bransjen har gått sammen for å definere sin egen standard rundt identifisering. Dette ledet frem til et folksomt møte hvor store deler av bransjen var representert. Interessen var også høy for å fortsette denne prosessen i regi av Avfall Norge.

Det som er veldig fint å oppleve fra stand i år er at helt nye bedrifter (for oss) er nysgjerrige på Fieldata og ønsker å høre mer om hvordan vi har hjulpet andre bedrifter.

Det er flere i bransjen som har rukket å bli bevisste på hvor de er i forhold til digital modenhet, og de har kommet et stykke på vei for å se hvor de bør bli bedre. Det er her vi kan bidra på flere måter. Vi ønsker bare å pushe på digitalisering, men også være en trygg samtalepartner i tiden som kommer – hvor endring i samfunnet og krav fra både myndigheter og innbyggere endres raskere enn noen gang før.

Vi ønsker å takke arrangøren Avfall Norge for et flott arrangement, gleder oss allerede til neste år! 💃