For 4 måneder siden kunne vi endelig dele den hyggelige meldingen om at Fieldata AS hadde vunnet anbudet om å levere dataanalyse og applikasjonsutvikling for ReIT! ♻

Fieldata vant delkontrakt 1 (dataanalyse) hvor ReIT etterspurte et selskap med erfaring innen datanalyse og beslektede fagområder som kan løfte ReIT selskapets kunnskap i utnyttelse av data og teknologi. Vi vant også delkontrakt 3 (applikasjonsutvikling) hvor ReIT så behovet for kompetanse innen design og det å lage gode applikasjoner.

ReIT er et innovasjonssamarbeid der renovasjonsselskapene Innherred Renovasjon, MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS, TRV Gruppen AS, ReMidtIKS, ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS og SØNDRE HELGELAND MILJØVERK deltar.

Formålet med dette samarbeidet er å styrke selskapenes digitale kompetanse og kapasitet. Det å være en pådriver for at selskapene skal ha mulighet til å ta digitalt lederskap i bransjen og være en drivkraft for bærekraft, sirkulærøkonomi og for å forbli relevant for både kunder og eiere. Gjennom samarbeidet ønsker partene å samle felles erfaring samt etablere en system-og-kompetanseplattform som styrker selskapene, utjevner ulikhetene og forsterker innsatsen på digitaliseringsområdet.

Vi i Fieldata AS takker for tilliten og gleder oss til å skape nye digitale tjenester med den fine gjengen i ReIT.