Vi er faktisk litt stolte over å være bidragsytere til at vår bransje nå har tatt felles initiativ for å sammen definere en standard for identifisering av innbyggere/kunder 💡

Ønsker å oppfordrer alle som deler standpunktet – “her må vi som bransje bare bli enige og lage en standard” – til å delta på workshop hos Avfall Norge.

Dette er noe som angår alle innenfor vår bransje: både kommunale og private aktører samt leverandører. Vi ønsker alle å tilby våre innbyggere og kunder enda bedre og mer helhetlige tjenester rundt omkring i Norge.

Avfallsselskapene må snakke sammen.
Leverandørene må snakke sammen.
Data fra de ulike produktene og tjenestene må snakke sammen.

https://avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/workshop-bransjesamarbeid-om-digital-identifikasjon-og-innsamling-av-avfall

Let`s go ♻️