Vi i Fieldata AS tilbyr kommuner, interkommunale og private avfallsselskaper teknologiske produkter og tjenester som bidrar til å effektivisere og høyne kvaliteten på renovasjonstjenester. Vi har bidratt til at avfallsselskap får bygd de digitale tjenestene de trenger for å ivareta et godt tjenestetilbud innen renovasjon der de er. Våre løsninger er ikke bare for innbyggere – Det effektiviserer hverdagen for både sjåfører og kjøreledere, samt salg, kundeservice, arbeidere på gjenvinningsstasjoner og alle andre renovasjonsarbeidere. Vi har levert programvarer og konsulenttjenester til avfallsbransjen siden 2004. Med andre ord – 20 år med kunnskap og innsikt i hva som fungerer!

Hvem ønsker ikke en mer sømløs og effektiv arbeidshverdag? Ta kontakt i dag for mer informasjon.