Vi er glade for å annonsere at Fieldata, sammen med Namdal Ressurs AS, nå er stolte REdu-partnere! Vi ser frem til å bidra til REdu-programmet for å styrke kompetansen innen avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Hva er REdu?
REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjens kompetanseløft, ledet av Avfall Norge. Programmet fokuserer på å styrke fagtilbud i høyere utdanning, fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og forskning. Som REdu-partner får vi direkte tilgang til engasjerte studenter og deltar i et fellesskap som jobber for å gjøre bransjen enda bedre.

Ved å være REdu-partner bidrar vi til å:
– Styrke kompetansen blant studenter og internt i bransjen
– Synliggjøre spennende karrieremuligheter
– Gjøre avfalls- og gjenvinningsbransjen mer attraktiv som arbeidsgiver

Til dere studenter;
– Interessert i et spennende og lærerikt sommerinternship hos Namdal Ressurs og Fieldata? Send inn en søknad, da vel! Det kan du gjøre her innen 30. januar!

Til våre bransjekollegaer;
– Vi utfordrer dere til å bli med på kompetanseløftet og engasjere dere som REdu-partnere.

Vi gleder oss til et flott samarbeid og er stolte av å være en del av REdu-fellesskapet!