Business Intelligence

Få interaktive rapporter med mengderegistreringer,
driftsrapporter, KPI månedsrapporter, og mye mer

Få oversikt

Samle all relevant data i et datavarehus.
Analyser dataen og visualiser det ved hjelp av PowerBI.
Effektiviser din arbeidshverdag – synliggjør dine data.

Kundeprosjekt med Business Intelligence