DTA Ajour

– Digital Truck Assistant –

Våre feltløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et feltverktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

Produktbeskrivelse:

 • Feltverktøy for servicebiler for reparasjoner og utsett/innhent.
 • Enkelt og trafikksikkert feltverktøy! Minimum antall trykk for sjåføren.
 • Integreres mot ulike fagsystem som KomTek og ISY ProAktiv.
 • Fleksibelt! Velger selv hva slags HW. Kan brukes på Iphone, iPad og Android smarttelefoner og brett. Automatisk visningstilpasning til skjerm. Fleksibel kart/listevisning
 • Alt i en enhet! Integrert SIM, GPS, kamera.
 • Oversikt over alle ordre som er generert.
 • Arbeidsliste med kart som viser stoppepunkt for bil.
 • Forhåndsdefinerte avvik, mulighet for bilde og kommentar. Kan hentes ut i rapport.
 • Funksjon for å sette posisjon ved utsett.
 • Mulighet for direktemelding til sjåfør.
 • Vi kombinerer feltverktøy for husholdning og næring i samme app. Enklere blir det ikke!
 • Moderne og framtidsrettet utviklingsplattform der vi kan dra veksler på en rekke innebygde funksjoner for både iOS og Android.
 • Tilgang på TeamViewerfor support. Mulighet for navigering til valgt sted med Google Maps.
 • Listene er dynamiske der du kan legge til ordre underveis.