DTA Universal Husholdning

– Digital Truck Assistant –

Våre feltløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et feltverktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

Produktbeskrivelse:

 • Feltverktøy for husholdningsrenovasjon.
 • Enkelt og trafikksikkert feltverktøy! Minimum antall trykk for sjåføren.
  Mulighet for automatisk tømmeregistrering.
 • Uavhengig! Fungerer mot en rekke fagsystemer, som KomTek, ISY ProAktiv, Reknes og Unicon (næring)
 • Fleksibelt! Velger selv hva slags HW. Kan brukes på iPhone, iPad og Android smarttelefoner og brett Automatisk visningstilpasning til skjerm. Fleksibel kart/listevisning.
 • Valgfrihet for informasjonsvisning. Konfigureres.
 • Alt i en enhet! Integrert SIM, GPS, kamera.
 • Oversikt over alle ruter generert i fagsystem.
 • Arbeidsliste med kart som viser stoppepunkt for bil.
 • Forhåndsdefinerte avvik, mulighet for bilde og kommentar. Kan hentes ut i rapport.
 • Dynamiske ruter som flere biler kan kjøre på samtidig. Automatisk synkronisering.
 • Funksjon for å justere plassering for stoppepunkt.
 • Mulighet for direktemelding til sjåfør.
 • Vi kombinerer feltverktøy for husholdning og næring i samme app. Enklere blir det ikke!
 • Moderne og framtidsrettet utviklingsplattform der vi kan dra veksler på en rekke innebygde funksjoner for både iOS og Android. Tilgang på TeamViewer for support. Mulighet for navigering til valgt sted med Google Maps.