DTA Universal Intellicont Felt

– Digital Truck Assistant –

Våre feltløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et feltverktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

Spesialtilpasset feltverktøy for rapportering av tømming av smarte containere med nivåmålere.

Enkelt og trafikksikkert feltverktøy! Minimum antall trykk for sjåføren.

Funksjonalitet

 • Automatisk visningstilpasning til skjerm.
 • Oversikt over alle arbeidslister som er generert basert på nivåmålernes rapporteringer
 • Fleksibel kart/listevisning.
 • Arbeidsliste med kart som viser stoppepunkt for bil.
 • Forhåndsdefinerte avvik, mulighet for bilde og kommentar. Kan hentes ut i rapport.
 • Dynamiske ruter som flere biler kan kjøre på samtidig. Automatisk synkronisering.
 • Navigasjon til valgt arbeidsordre. (Google Maps med tilhørende oppdaterte sanntidsdata på køer, stengte veier etc)
 • Mulighet for automatisk avkvittering basert på feltverktøyets posisjon
 • Mulighet for direktemelding til sjåfør.
 • Funksjon for å justere plassering for stoppepunkt.
 • Moderne og framtidsrettet utviklingsplattform der vi kan dra veksler på en rekke innebygde funksjoner for både iOS og Android. Tilgang på TeamViewer for support.

Visning

 • Hentestedsinformasjon (Informasjon kan konfigureres)
 • Containertype
 • Containernummer
 • Antall dager siden forrige tømming
 • Status (Fyllingsgrad / Prediktert fyllingsgrad)
 • Neste tømmedag
 • Avstand til punkt

Integrasjon

 • Uavhengig! Fungerer mot en rekke fagsystemer, som ISY ProAktiv, Komtek Renovasjon og Unicon.
 • Kan settes opp mot en rekke ulike sensortyper i samme løsning, som Shop2win og Enevo.
 • Integrert mot vektsystem (Botek U237) for automatisk innrapportering av vekt

Hardware

 • Fleksibelt! Velger selv hva slags HW. Kan brukes på iPhone, iPad og Android smarttelefoner og brett
 • Alt i en enhet! Integrert telefon, GPS og kamera.

Vi kombinerer feltverktøy for husholdning og næring i samme app der det er aktuelt.
Enklere blir det ikke!