DTA Universal Intellicont Felt

– Digital Truck Assistant –

Våre feltløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et feltverktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

TA KONTAKT MED OSS FOR EN DEMO >

Spesialtilpasset feltverktøy for rapportering av tømming av smarte containere med nivåmålere.

Enkelt og trafikksikkert feltverktøy! Minimum antall trykk for sjåføren.

Funksjonalitet

 • Automatisk visningstilpasning til skjerm.
 • Oversikt over alle arbeidslister som er generert basert på nivåmålernes rapporteringer
 • Fleksibel kart/listevisning.
 • Arbeidsliste med kart som viser stoppepunkt for bil.
 • Forhåndsdefinerte avvik, mulighet for bilde og kommentar. Kan hentes ut i rapport.
 • Dynamiske ruter som flere biler kan kjøre på samtidig. Automatisk synkronisering.
 • Navigasjon til valgt arbeidsordre. (Google Maps med tilhørende oppdaterte sanntidsdata på køer, stengte veier etc)
 • Mulighet for automatisk avkvittering basert på feltverktøyets posisjon
 • Mulighet for direktemelding til sjåfør.
 • Funksjon for å justere plassering for stoppepunkt.
 • Moderne og framtidsrettet utviklingsplattform der vi kan dra veksler på en rekke innebygde funksjoner for både iOS og Android. Tilgang på TeamViewer for support.

Visning

 • Hentestedsinformasjon (Informasjon kan konfigureres)
 • Containertype
 • Containernummer
 • Antall dager siden forrige tømming
 • Status (Fyllingsgrad / Prediktert fyllingsgrad)
 • Neste tømmedag
 • Avstand til punkt

Integrasjon

 • Uavhengig! Fungerer mot en rekke fagsystemer, som ISY ProAktiv, Komtek Renovasjon og Unicon.
 • Kan settes opp mot en rekke ulike sensortyper i samme løsning, som Shop2win og Enevo.
 • Integrert mot vektsystem (Botek U237) for automatisk innrapportering av vekt

Hardware

 • Fleksibelt! Velger selv hva slags HW. Kan brukes på iPhone, iPad og Android smarttelefoner og brett
 • Alt i en enhet! Integrert telefon, GPS og kamera.

Vi kombinerer feltverktøy for husholdning og næring i samme app der det er aktuelt.
Enklere blir det ikke!