DTA Universal Intellicont Service

– Digital Truck Assistant –

Våre feltløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et feltverktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

Spesialtilpasset feltverktøy for rapportering av utført service på smarte containere med nivåmålere og adgangskontroll.

Enkelt og trafikksikkert feltverktøy! Minimum antall trykk for sjåføren.

Funksjonalitet

 • Automatisk visningstilpasning til skjerm.
 • Oversikt over alle arbeidslister som er generert basert på feilmeldinger og statusrapporteringer
 • Mulighet for filtrering av arbeidsordrer på ordretyper (Bytt batteri, bytt solcellepanel etc…)
 • Fleksibel kart/listevisning.
 • Arbeidsliste med kart som viser stoppepunkt for bil.
 • Forhåndsdefinerte avvik, mulighet for bilde og kommentar. Kan hentes ut i rapport.
 • Dynamiske ruter som flere biler kan kjøre på samtidig. Automatisk synkronisering.
 • Navigasjon til valgt arbeidsordre. (Google Maps med tilhørende oppdaterte sanntidsdata på køer, stengte veier etc)
 • Mulighet for automatisk utkvittering basert på feltverktøyets posisjon
 • Mulighet for direktemelding til sjåfør.
 • Funksjon for å justere plassering for stoppepunkt.
 • Funksjon for justering av batterivolt (Shop2Win)
 • Funksjon for visning av tidligere servicehendelser på container

Visning

 • Hentestedsinformasjon (Informasjon kan konfigureres)
 • Statusmelding / Ordretype
 • Containertype
 • Containernummer
 • Antall dager siden forrige tømming
 • Batteristatus
 • Avstand til punkt

Integrasjon

 • Uavhengig! Fungerer mot en rekke fagsystemer, som ISY ProAktiv, Komtek Renovasjon og Unicon.
 • Kan settes opp mot en rekke ulike sensortyper i samme løsning, som Shop2win og Enevo.

Hardware

 • Fleksibelt! Velger selv hva slags HW. Kan brukes på iPhone, iPad og Android smarttelefoner og brett

Alt i en enhet! Integrert telefon, GPS og kamera.