DTA Universal Intellicont Service

– Digital Truck Assistant –

Våre feltløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et feltverktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

TA KONTAKT MED OSS FOR EN DEMO >

Spesialtilpasset feltverktøy for rapportering av utført service på smarte containere med nivåmålere og adgangskontroll.

Enkelt og trafikksikkert feltverktøy! Minimum antall trykk for sjåføren.

Funksjonalitet

 • Automatisk visningstilpasning til skjerm.
 • Oversikt over alle arbeidslister som er generert basert på feilmeldinger og statusrapporteringer
 • Mulighet for filtrering av arbeidsordrer på ordretyper (Bytt batteri, bytt solcellepanel etc…)
 • Fleksibel kart/listevisning.
 • Arbeidsliste med kart som viser stoppepunkt for bil.
 • Forhåndsdefinerte avvik, mulighet for bilde og kommentar. Kan hentes ut i rapport.
 • Dynamiske ruter som flere biler kan kjøre på samtidig. Automatisk synkronisering.
 • Navigasjon til valgt arbeidsordre. (Google Maps med tilhørende oppdaterte sanntidsdata på køer, stengte veier etc)
 • Mulighet for automatisk utkvittering basert på feltverktøyets posisjon
 • Mulighet for direktemelding til sjåfør.
 • Funksjon for å justere plassering for stoppepunkt.
 • Funksjon for justering av batterivolt (Shop2Win)
 • Funksjon for visning av tidligere servicehendelser på container

Visning

 • Hentestedsinformasjon (Informasjon kan konfigureres)
 • Statusmelding / Ordretype
 • Containertype
 • Containernummer
 • Antall dager siden forrige tømming
 • Batteristatus
 • Avstand til punkt

Integrasjon

 • Uavhengig! Fungerer mot en rekke fagsystemer, som ISY ProAktiv, Komtek Renovasjon og Unicon.
 • Kan settes opp mot en rekke ulike sensortyper i samme løsning, som Shop2win og Enevo.

Hardware

 • Fleksibelt! Velger selv hva slags HW. Kan brukes på iPhone, iPad og Android smarttelefoner og brett

Alt i en enhet! Integrert telefon, GPS og kamera.