Gjenvinningsstasjoner

Våre gjenvinningsstasjonsløsninger er intuitive, moderne og plattformuavhengige. Et verktøy som er utviklet av og for sluttbrukerne.

Enkel app for gjenvinningsstasjoner med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

 • Kan kjøres på PC, nettbrett eller smarttelefon.
 • Et felles system for alle stasjoner.
 • Sentral lagring av data.
 • Integrert med fagsystemet. Kan også kjøres som «stand alone»-løsning.

Enkel i bruk:

 • Valg av aktiv gjenvinningsstasjon (ved oppstart)
 • Valg av aktiv operatør (ved oppstart)
 • Kundesøk inkludert valg av prosjekt fra fagsystemet
 • Levert av
 • Produktregistreringer
 • Merknad
 • Bildedokumentasjon

Kvittering på SMS og/eller epost

Fakturagrunnlag automatisk i fagsystemet