Kundeservice

 • Helpdesk / Support
  Helpdesken er betjent hverdager fra 07:00-16:00. Support ut over åpningstiden kan avtales.
  Stabile og velfungerende løsninger gir mindre supporthenvendelser fra brukerne. Brukerne får raskt svar! Fieldata har konsulenter med egen erfaring fra avfallsbransjen.
  Ved hjelp av TeamViewer kan vi få tilgang og utføre remote support.
 • Installasjon / Oppsett
  Vi gir råd til kundene angående anskaffelse av HW og bistår med installasjon av systemene på den HW brukerne velger.
  Våre løsninger er i stor grad konfigurerbare. Vi bistår med å sette opp løsningen i henhold til kundenes ulike ønsker.
 • Kurs / Opplæring
  Vi kjører opplæring på stedet og/eller via videolink. Våre konsulenter er også gjerne med ut i felt og viser hvordan løsningene brukes i praksis. Gjelder ved oppstart/nyanskaffelser, større oppgraderinger og etter behov (oppfrisking, nye ansatte el.l.)