Integrasjonsplattform

Gjør som våre kunder – effektiviser din hverdag med
integrasjonsplattform fra Boomi

Avfall Sør velger integrasjonsverktøy som skytjeneste fra Fieldata AS

Bruker Boomi for å forenkle dataflyt hos Returas franchisetakere

ReTrans Midt AS samler sine data i datavarehus for bedre oversikt

Bruker Boomi som grunnmur for å utvikle alle nye digitale tjenester

Stavanger kommune

Stavanger kommune integrerer GPS Realitme Waste Management ved hjelp av Fieldata og Boomi

Hva kan man bruke en integrasjonsplattform til?

Utvikle nye tjenester basert på sammenstilling
eller innhenting av data

 • Muliggjøre nye og mer effektive prosesser

 • Nye tjenester på nye apper og/eller nye arbeidsflater

 • Lettere engasjere interne og eksterne parter

Forenkle dataflyt mellom systemer

 • Fjerne manuelle jobber

 • Bedre datakvalitet

 • Raskere oppdatere data til rapportering o.l.

Få kontroll over dine data og bedre innsikt

 • En kilde til Golden Records, hvor ligger fasiten?

 • Ikke behov for å gjennomføre dyre og tidskrevende konsolideringsprosjekt

 • Hvor har mine sensitive data vært?

Forenklet samhandling med forretningspartnere

 • Ikke behov for store og kompliserte EDI prosjekt i samme grad som tidligere

Vi har knyttet følgende systemer med Boomi

 • Salesforce
 • ISY ProAktiv
 • KOMTEK
 • Altinn
 • BankID
 • Hogia Unicon
 • Datavarehus
 • Volvo (DynaFleet)
 • Visma
 • Public360

 • Nettbutikk (ECommerce)
 • Shop2Win elektronikk
 • Mr. Fill elektronikk
 • REEN Elektronikk
 • NRC1 elektronikk
 • NRC2 elektronikk
 • Pottinger elektronikk

Ønsker du å vite mer om dine muligheter?