Integrasjonspattform

IPaaS – Integration Platform as a Service

TA KONTAKT MED OSS FOR EN DEMO >

Fieldata har mer enn 15 års erfaring med integrasjoner og oppsett mot ulike 3.-parts systemer og/eller datakilder

 • Fieldata er en feltleverandør som alltid har vært integrert med ulike fagsystem
 • Fagsystemer eksisterer med mange ulike versjoner
 • Ingen fagsystem er «like»!
 • Ingen kunder er like!
 • Krav til sanntid dataflyt øker
 • Krav til synkrone datasett øker
 • Krav til fleksibilitet øke

Hvorfor velge en integrasjonsplattform

  • En integrasjonsplattform (IPaaS) kan tilby full kontroll på dataflyt mellom systemer. Dette inkluderer autorisering, validering og monitorering av dataflyt.
  • Enkelt å sette opp nye integrasjoner mellom systemer uten at man må kjøpe utviklingstjenester fra flere leverandører. På samme måte er det enkelt å endre på dataflyten mellom systemene, uten at man må involvere utviklere.
  • Ved å ha en IPaaS løsning vil det være enklere å bytte ut delsystemer i en løsning. Man har bedre oversikt over sammenhengen mellom de systemene man har, og ser konsekvensen av et eventuelt bytte. Dette øker fleksibiliteten til hvilke systemer man til enhver tid har.

iPaaS (integration Platform as a Service) – Fieldata har investert i en hyllevare integrasjonsplattform (Dell Boomi) og er forhandler og partner på dette produktet. Vi kan dermed tilby iPaaS-løsninger (skybasert integrasjonsløsning) til våre kunder. Alle våre konsulenter er Dell Boomi-sertifisert.

 • Forprosjekt – kartlegging av systemer du har
 • Moderne/framtidsrettet arkitektur
 • Større fleksibilitet – kan velge det beste fra ulike leverandører
 • Grunnlag for datavarehus og Business Intelligence. Oversikt og rapporter

Fordeler med integrasjonsplattform

 • Full kontroll på dataflyt. Inkludert autorisering, validering og monitorering.
 • Enkelt å sette opp! Enkelt å endre! Slipper å kjøpe utviklingstjenester fra flere leverandører.
 • Enklere å bytte ut (del)systemer.  Større fleksibilitet og valgfrihet.

Klikk her for demovideo om Boomi Integration: https://boomi.com/content/video/demo/10min-demo/