Integrasjonsplattform

Gjør som våre kunder – effektiviser din hverdag med
integrasjonsplattform fra Dell Boomi

Avfall Sør velger integrasjonsverktøy som skytjeneste fra Fieldata AS

ReTrans Midt AS samler sine data i datavarehus for bedre oversikt

Stavanger kommune

Stavanger kommune integrerer GPS Realitme Waste Management ved hjelp av Fieldata og Dell Boomi

Hva kan man bruke en integrasjonsplattform til?

Utvikle nye tjenester basert på sammenstilling
eller innhenting av data

  • Muliggjøre nye og mer effektive prosesser

  • Nye tjenester på nye apper og/eller nye arbeidsflater

  • Lettere engasjere interne og eksterne parter

Forenkle dataflyt mellom systemer

  • Fjerne manuelle jobber

  • Bedre datakvalitet

  • Raskere oppdatere data til rapportering o.l.

Få kontroll over dine data og bedre innsikt

  • En kilde til Golden Records, hvor ligger fasiten?

  • Ikke behov for å gjennomføre dyre og tidskrevende konsolideringsprosjekt

  • Hvor har mine sensitive data vært?

Forenklet samhandling med forretningspartnere

  • Ikke behov for store og kompliserte EDI prosjekt i samme grad som tidligere

Ønsker du å vite mer om dine muligheter?