Intellicont

Intellicont

Intellicont Portal

Portal med felles administrasjon av adgang og datafangst, som fyllingsgrader, temperatur m.m., for flere ulike sensorløsninger.

 • Kombinering av flere datakilder
 • Avviksregistrering
 • Vektregistrering
 • Containerstatus
 • Fyllingsgrad
 • Predikert Tømmedag

Intellicont Portal

Interaktive kartportaler som gir deg full oversikt. Portal med felles administrasjon av adgangskontroll og datafangst, som fyllingsgrader, temperatur m.m., for flere ulike sensorløsninger.

 • Kombinering av flere datakilder
 • Avviksregistrering
 • Vektregistrering
 • Containerstatus
 • Fyllingsgrad
 • Predikert Tømmedag
intellicon portal

Webinar om Intellicont Portal

Ønsker du å prøve gratis demo?