Kameraportal

Gir deg innsikt basert på kjøretøy som besøker gjenvinningsstasjon.
Hvor kommer besøkende fra? Privat eller næring? Antall ganger besøk? Alt varsles operatør.

Standardiser mottakelse fra leverandører

 • Avfallsmengde på gjenvinningsstasjonen

 • Kundedata for gjenvinningsstasjonen

 • Avfallsmengder fra miljøpunkt

 • Avfallsmengder fra husstander

 • Adgangskontrolldata

 • Sensordata

 • Sporingsdata

Standardiser mottakelse fra leverandører

 • Avfallsmengde på gjenvinningsstasjonen

 • Kundedata for gjenvinningsstasjonen

 • Avfallsmengder fra miljøpunkt

 • Avfallsmengder fra husstander

 • Adgangskontrolldata

 • Sensordata

 • Sporingsdata

Verdien av å samle data

 • Bygge verdifull innsikt
 • Beslutningsstøtte
 • Øke kvaliteten i tjenestene man tilbyr
 • Kvalitetssikre korrekt gjennomføring av avtaler
 • Bli en mer datadrevet organisasjon
 • Automatisere manuelle arbeidsprosesser

Verdien av å samle data

 • Bygge verdifull innsikt
 • Beslutningsstøtte
 • Øke kvaliteten i tjenestene man tilbyr
 • Kvalitetssikre korrekt gjennomføring av avtaler
 • Bli en mer datadrevet organisasjon
 • Automatisere manuelle arbeidsprosesser

Vil du vite mer om vår Kameraportal?