Fornøyde kunder –
Det beste vi vet!

Vi i Fieldata er stolt av å dele vårt seneste vellykkede prosjekt der vi jobbet med Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) for å forbedre deres operasjonelle effektivitet og datagrunnlag. Dette prosjektet har satt en ny standard for smart og informasjonsrik avfallshåndtering. Gjennom samarbeidet med HRA implementerte vi avansert feltverktøy og sømløs integrasjon med deres PA-system for å optimalisere deres arbeidshverdag. Resultatene har vært bemerkningsverdige – med full dokumentasjon av kjørte ruter, stoppunkt, avviksregistrering og skreddersydd rapporter, har HRA oppnådd en betydelig økning i operasjonell effektivitet og nøyaktighet.

HRA er en ledende aktør innen avfallshåndtering i sin region. Selskapet ble etablert med en visjon om å tilby miljøvennlige avfallsløsninger til næringslivet og kommunene, og har siden sin oppstart forpliktet seg til kontinuerlig innovasjon og forbedring. De har vokst fra å være et rent avfallsselskap til å bli en komplett tjenesteleverandør innen avfallshåndtering og logistikkløsninger. Deres tjenester inkluderer innsamling av alle typer avfall, utleie av beholdere og annet utstyr, transport, rådgivning, rapportering, godkjent avfallsbehandling m.m.

Yuliyan Gorchovski er teamleder i HRA og ble først tipset av en kollega om Fieldata før han selv tok kontakt.

 • Det som appellerte til meg var den fulle kontrollen på alle kjøretøy i felt. Vår utfordring var å vite hvem som trengte hjelp med sin rute. Med feltverktøy ble det enkelt å sende hjelp dit det var behov. Jeg opplevde alt veldig ryddig og oversiktlig. Min største utfordring da dette skulle frontes til mine kolleger var at vi allerede hadde et godt program som viste hvor og hvordan vi skulle kjøre. Det vi manglet var den fulle oversikten over alle kjøretøy og alle avvik. Vi tok derfor utgangspunkt i en supergruppe som startet hele prosessen og opplæringen sammen med support i Fieldata. Sjåførene lærte det lett og fikk samtidig rask hjelp gjennom hele prosessen.

Yuliyan understreker betydningen av samarbeid og opplæring under implementeringen og fremhever Team View-funksjonen som genial og avgjørende for å sikre en jevn overgang til de nye arbeidsrutinene.

 • Selv de som har vanskelig for å forstå det tekniske får enkelt hjelp med Team View. Den aller sterkeste siden til Fieldata er generelt det gode kundeservicen. Vi har hatt nesten daglig kontakt og de på kundeservice er alltid hyggelig og veldig løsningsorienterte. Det gir en trygghet å vite hvem vi treffer på andre siden når vi ringer i stress og usikkerhet.

Nå med Fieldata’s feltverktøy kommuniserer sjåførene ute i felt, direkte med kunder og inn til HRA. Feltverktøyet har allerede påvirket effektiviteten i arbeidsprosessen.

 • Jeg slipper nå en del ekstra oppgaver, som det å ta og sende bilder til hver enkelt innbygger via e-post, nå skjer dette direkte. Jeg kan nå fokusere på opplæring og oppfølging fremfor andre administrasjonsoppgaver.

Gjennom dette samarbeidet har HRA tatt et betydelig skritt mot å effektivisere sine operasjoner og levere førsteklasses tjenester til sine kunder. Med et innblikk mot fremtiden er HRA bestemt på å fortsette sin reise med Fieldata. Dette prosjektet er et eksempel på hvordan teknologiløsninger kan transformere avfallsbransjen. Vi oppfordrer andre i bransjen til å følge fotsporene til HRA og ta i bruk innovative verktøy og systemer som kan bidra til en mer effektiv, bærekraftig og lønnsom drift.

Hvis du ønsker å oppnå det samme som HRA, kontakt oss gjerne for å diskutere hvordan våre løsninger kan tilpasses dine behov og bidra til din virksomhets vekst og suksess.

Etter lanseringen av Min Side ønsket ReMidt IKS å effektivisere sitt kundesenter på sammen måte. Vi i Fieldata kom derfor med løsningen Vår Side som en videreutvikling av Min Side. Ved bruk av Integrasjonsplattformen Boomi har vi koblet sammen kjernesystemene hos ReMidt slik at tidligere manuelle operasjoner er løftet opp i plattformen og blitt helautomatisert.

Kundesenteret på ReMidt jobber i flere ulike system hvor de blant annet har kunderegister, fakturaoversikt, samt sak og arkiv-system. Etter Min Side-lanseringen ble det meste for kunden automatisert, men for kundesenteret ble jobben den samme. Det at kunden nå kan gjøre mye selv, uten å kontakte kundesenteret direkte, har lettet på arbeidsmengden. Den tydelige utfordringen var derimot alle søknader og forespørsler som fortsatt kom inn i ulike format.

“Selv om mange av våre kunder nå er på min side får vi fortsatt tilsendt en del forespørsler med fritekst på e-post. Disse forespørslene blir fort en utfordring da de ikke kommer inn i Min Side-strømmen.”
Mariann Rosmo Eldegard, Teamleder Kundesenter ReMidt IKS

Før satt saksbehandler på kundesenteret i ReMidt med klipp og lim i Word, og hadde egne maler for ulike forespørsler med ulik tilpasning. Dette kunne bli en tidkrevende prosess med flere klikk og mange tomme felt som måtte utfylles for hver individuelle søknad.

Med Vår Side vil derimot alle forespørsler komme inn likt til saksbehandler. Uansett hvor forespørselen originalt kom fra; e-post, post, resepsjon, telefon eller Min Side, vil alt føres inn via Vår Side og ligge inne på en standardisert måte i sakssystemet. Det vil derfor ikke lenger være behov for klipp og lim i Word.

Største fordelen er at Vår Side effektiviserer ikke bare prosessen for digitale henvendelser, men gjør det også mye enklere å hjelpe de kundene som ikke er digitale. Det er tidsbesparende både for de ansatte på kundesenteret og kundene som tar direkte kontakt. Kundesenteret kan nå enkelt representere kunden via Vår Side. Nå er det 3-4 felt som må fylles ut, som kategori og dato, utover dette skjer alt automatisk.

“Vår Side er uten tvil en stor tidsbesparelse for vår del”
– Mariann Rosmo Eldegard, Teamleder Kundesenter ReMidt IKS

Slik prosessen var før Vår Side måtte de på kundesenteret først opprette en sak, legge det på rett eiendom, opprette dokument, velge saksbehandler, legge inn arkivkode, legge inn tittel m.m. Dette fremsto ikke særlig brukervennlig. Det var åpent for å gjøre menneskelige feil underveis i prosessen selv om man er drillet på rutiner. Det kan være en enkel distraksjon som gjør at et felt glemmes eller at man legger feil informasjon på feil sted.

“Det er ikke rom for å trykke eller føre noe feil lenger. Med Vår Side er det nå bare noen få felt som må fylles ut, ett par klikk, og så går det rett inn i sakssystemet.”
Mariann Rosmo Eldegard, Teamleder Kundesenter ReMidt IKS

Da ReMidt for 2 år siden ønsket å tilby sine kunder digitale selvbetjeningsløsninger koblet vi i Fieldata sammen kjernesystemene hos ReMidt ved bruk av Boomi, integrasjonsplattformen. Ved utviklingen av Vår Side gjenbruker vi prosessene i integrasjonsplattformen fra Min Side istedenfor å videreutvikle to ulike system. Det sørger for at all data både fra kundesenter og innbygger kommer inn i et standarisert format.

Portalen Vår Side består i dag av de oppgavene kundesenteret bruker mest tid på. Med integrasjonsplattformen i bunn er det enkelt å standardisere flere fremtidige prosesser. Dermed kan ReMidt jobbe videre med å effektivisere og automatisere kundesentertjenesen i selskapet. For ReMidt sin del har det vært viktig at prosjektene har vært godt støttet opp under jobber i prosjekter der alle ledd i organisasjonen er involvert og har eierskap til prosessene og i optimaliseringen av disse.

Vår side er laget for de ansatte. Kort ned på prosessene og antall klikk. Minimer brukerfeil.

Effektivt Vegvedlikehold i Stavanger Kommune

Gjennom mange år har vi dyrket et tett samarbeid med Stavanger Kommune, en kommune kjent for sin proaktive tilnærming til innovasjon og teknologisk utvikling. Vår reise sammen tok en spennende vending i 2021 da vi tok på oss utfordringen med å utvide vårt vellykkede renovasjonskonsept til å omfatte kritisk vegvedlikehold som brøyting, strøing og salting.

Resultatet? En suksesshistorie som ikke bare oppfylte, men overgikk forventingene. Stavanger Kommune var så fornøyd med vår løsning at de ønsket å utvide vårt samarbeid ytterligere, inkludert sommervedlikehold som kantklipping og feiing.

Vi rustet opp alle kjøretøy, fra kraftige hjullastere til allsidige ATV-er, med nettbrett og feltverktøy. Dette ga kjørelederen en fullstendig oversikt over alle aktive kjøretøy i sanntid, med oppdateringer under hvert trinn av operasjonen.

Vår teknologi muliggjør automatisk kvittering for hvert sted som passeres, nødvendig dokumentasjon for fakturering av underentreprenører og rask respons fra innbyggerservice når innbyggere søker informasjon om utført vedlikehold.

Kunden fikk ikke bare løpende oversikt over brøyterodene, men kunne også dokumentere nøyaktig hvor og når hver bil hadde utført vegvedlikehold, og hvilken type arbeid som var utført. Denne verdifulle statistikken ble en nøkkel til bedre ressursallokering, tidsbesparing og kostnadseffektivitet. Dette førte til en omstrukturering av rode, resulterende i en mer effektiv bruk av kjøretøy og mannskap.

Overgangen fra manuelle papirlister til vårt intelligente feltverktøy, som gir full sporbarhet på kjøretøyene og navigasjonsstøtte for sjåførene, ble revolusjonerende. Sjåførene fikk, blant annet, mulighet til å umiddelbart dokumentere avvik og utfordringer, støttet av bilder og notater, direkte til administrasjonen. Ved å tilpasse våre vellykkede rennovasjonsløsninger til vegvedlikehold, sikret vi at et ekstra behov ble møtt. Den tette kommunikasjonen med kunden var avgjørende for å sikre at resultatet var i tråd med deres visjon.

Vår suksesshistorie i Stavanger Kommune er ikke bare et bevis på vårt faglige engasjement og teknologiske kompetanse, men også en invitasjon til nye kunder som ønsker å løfte sin virksomhet til nye høyder gjennom innovasjon og effektivitet.

ReMidt IKS er et interkommunalt miljøselskap med 17 eierkommuner spredt over Trøndelag og Møre og Romsdal. Totalt bor 130 000 innbyggere i disse kommunene. Selskapet fokuserer på å levere tjenester knyttet til slam og husholdningsavfall.

Vi har hatt gleden av å levere flere nøkkelkomponenter til ReMidt IKS, inkludert Min Side, Vår Side og Saksautomatisering.

For to år siden introduserte vi Min Side. Denne siden kunne effektivisere prosesser for kunder/innbyggere, som nå enkelt kunne bestille dunkbytte eller søke om fritak. Denne suksessen førte med seg et nytt behov. Kundesenteret ønsket å effektivisere seg selv på samme nivå som innbyggeren. I respons utviklet vi Vår Side ved å utnytte integrasjonsplattformen Boomi, som kobler sammen ReMidt IKS sine kjernesystemer og automatiserte tidligere manuelle operasjoner.

Tidligere utfordinger:

 • Ikke identifiserte søkere
 • Ustrukturerte søknader
 • Manglende informasjon fra søker
 • Vanskeligheter med vurdering og vedtak
 • Manuell klipp-og-lim Word-dokumenter

Løsningen:

 • Vi implementerte Boomi for å håndtere disse utfordringen

Resultatet i dag

 • Fullstendig strukturerte søknader med all nødvendig informasjon
 • Raskere saksbehandling på et riktig grunnlag
 • Kortere behandlingstid
 • Ingen involvering av kundebehandler, kun saksbehandler
 • Redusert antall henvendelser totalt sett

Vår løsning opplevdes som mer effektiv av ReMidt IKS og deres kunder, med høyere nivå av kvalitet og service. Dette har bidratt til en mer sømløs opplevelse for alle involverte parter. Vi er stolte av å fortsette å støtte ReMidt IKS i deres mål om effektivitet og kvalitet.

ReIT er et samarbeid mellom avfallsselskaper om å finne og ta i bruk teknologien som finnes, slik at hverdagen blir enklere for kunder og de som jobber i de forskjellige selskapene. ReIT er et samarbeid mellom seks midtnorske avfallsselskaper: Søndre Helgeland Miljøverk IKS, Midtre Namdal Avfallsselskap IKS, Innherred Renovasjon IKS, ReMidt IKS, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og Årim AS. De finner gode ideer – sammen som ReIT!

ReIT ønsket å forbedre funksjonaliteten på Min Side ved å integrere deres fagsystemer PA og KOMTEK gjennom Integrasjonsplattformen Boomi. De satte fokus på tre hovedmål:

 1. Effektiv beholderbytte:
  1. Muliggjør enkel erstatning av defekte avfallsbeholdere direkte fra Min Side.
 2. Automatisk visning av returpunkter:
  1. Kartet på Min Side viser automatisk returpunkter fra hytte- og fritidsrenovasjon.
 3. Tømmehistorikk i sanntid:
  1. Gir abonnenter tilgang til detaljert tømmehistorikk for valgt eiendom med fraksjonstype, dato og tid.

ReIT representerer et banebrytende samarbeid mellom seks midtnorske avfallsselskaper, ledet av en styringsgruppe bestående av toppledere fra samarbeidspartnerne. Målet er å utnytte teknologi for å gjøre hverdagen enklere både for kundene og selskapene involvert.

Vi implementerte en løsning ved å utnytte Boomi integrasjonsplattform og AZURE SQL teknologi. Vår ekspertise innen Boomi, API og SQL var nøkkelen til å levere den skreddersydde funksjonaliteten ReIT trenger.

Nå opplever de betydelig redusert henvendelser til kundesenteret, og Min Side tilbyr nå en problemfri selvbetjeningsopplevelse 24/7. Innbyggerne kan enkelt bytte defekt beholder, finne returpunkter og følge tømmehistorikken for sine eiendommer. Dette sparer kundesenteret for tid, ressurser og menneskelige feil.

Gjør det samme som ReIT og invester i en mer effektiv arbeidshverdag!

Stavanger kommune har avtale med Fieldata på systemet GPS Realtime Waste Management.

Stavanger er landets fjerde folkerikeste kommune, og tettstedet Stavanger/Sandnes, som omfatter den sammenhengende bymessigebebyggelsen i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, utgjør landets tredje største tettsted med 249 044 innbyggere.

Stavanger kommune har bidratt sterkt til utviklingen av Fieldata sin nye generasjon med feltverktøy, DTA Universal. De har i særdeleshet vært pådriver for vår utvikling av løsninger der Fieldata integrerer sensorer som har aksesskontroll og nivåmåling med Fieldata sine egenutviklede produkter. I dette arbeidet har vi blant annet benyttet Dell Boomi sin iPaaS (integrasjonsplattform-løsning).

Dette sier Svein Egil Klungtveit i Stavanger kommune:

Kommunen har utgangspunkt i fagsystemet ISY Proaktiv6  og har jobbet en del for å få kommunikasjonen mellom de ulike systemene til å fungere. Vi er nå kommet veldig langt, takket være et godt samarbeid med Norsk Navigasjon/Fieldata.

Starten var tømming av nedgravde containere. Her hadde vi behov for å ha oversikt over destinasjoner og å kunne registrere tømming og nivå så effektivt som mulig. Alle data hentes fra fagsystemet ,  endringer ajourføres på tablet’s ute i felten (DTA Tablet) og sendes tilbake til fagsystemet  etter utført oppdrag.

I praksis betyr dette at sjåførene har tablet’s installert i bilene. På tablet vises dagens ordre og ruten som skal kjøres. Samtidig vises et kart med posisjoner sjåføren skal innom i løpet av dagen i henhold til ordre. Røde punkter viser at nedgravd container må tømmes. Disse punktene blir grønne ved ferdig tømming. Systemet viser også nivå på container (under 60% – ikke tømming).  Egen servicegruppe bruker tablet’s tilsvarende, der meldinger om feil og hvor dette er kommer opp på tablet.

Dette fungerer så bra at vi har tatt steget videre og har også installert tablet på sentrumsrenovasjon i Stavanger. To el-biler kjører i trange gater og henter avfall, både for næringskunder og privathusholdningskunder. Kundene legger inn ønske om hentetidspunkt som kommer opp på sjåførens tablet. Hentetidspunkt kan variere gjennom året, men dette endres kjapt direkte av sjåførene via tablet. Avvik og ekstrabestillinger kan også legges inn av sjåføren.

Stavanger kommune har nå også utvidet tilbudet til å gjelde grovavfall, hageavfall og farlig avfall. Gjennom et godt samarbeid mellom Crayon og Norsk Navigasjon har vi nå et system der kunder/beboere kan bruke websidene til å fylle inn skjema med valg om type avfall. Dette registreres og sendes rett ut til sjåførene.

Stavanger Kommune bruker i dag DTA Tablets programvare til alle våre løsninger:

 • Nedgravd — integrasjon med Shop2Win og lSYProAktiv.
 • Hentavfall.no – integrasjon med Peanuts.
 • Sentrumsløsning — integrasjon med ISYProAktiv og UniCon.

Våre erfaringer med Fieldata er meget gode. Dette gjelder både innen utvikling og
drift, som løsningsorienterte samarbeidspartnere, og ikke minst stødige på support, der de har
vært uovertrufne.

Vi har ingen betenkeligheter med å anbefale Fieldata og deres navigasjons- og
rapporteringssystemer.

Svein Egil Klungtveit

Rådgiver
Bymiljø og utbygging (BMU)
Miljø og renovasjon
Fagenhet renovasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har avtale med Fieldata på systemene GPS Realtime Waste Management for husholdningsrenovasjon og servicemodulen Ajour.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av fire kommuner: Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen, som tilsvarer ca 65.000 husstander og 160.000 innbyggere.

RfD har utgangspunkt i fagsystemet KomTek.

Bakgrunnen for å ha et registreringssystem i renovasjonsbilene var for å få dokumentasjon på utførte oppdrag ute hos abonnent, både for utførte tømminger og for tømminger der det var avvik.

I tillegg til registrering i renovasjonsbilene var det også ønskelig å få til et mer effektivt system på alle bestillingsoppdrag, eks. utplassering av beholdere til nye abonnenter, bytte av beholdere og reparasjoner.

Når det gjelder DTA ser vi at dette gir en stor gevinst ved at renovatør kan melde om avvik på tømminger og også beholder avvik ute på ruta. Meldingene går inn i KomTek og behandles videre der. Dette gir en besparelse i forhold til at renovatør enten må ringe kjørekontor ved hvert avvik eller skrive opp på en liste. RfD har en praksis om at alle avvik skal dokumenteres ved bilde. På den måten får vi god dokumentasjon i eventuell kommunikasjon med abonnent.

Ajour gir store besparelser ved at oppdragene registreres direkte på den enkelte oppdrag og overføres til bestillingssystemet i KomTek, hvor arbeidslistene produseres. Disse listene føres over i Ajour, og utfører benytter Ajour til å kvittere på utførte oppdrag. Disse kvitteringene utkvitterer bestillingene automatisk i KomTek.

RfD er en av de store renovasjonsaktørene i Norge. De har bidratt stekt til utviklingen av den nye generasjonen med feltverktøy, DTA Universal, som Fieldata nå tilbyr i avfallsbransjen. Som pioner for funksjonen «Automatisk tømming» har RfD forenklet sjåførenes hverdag, og samtidig økt trafikksikkerheten. Ta kontakt med oss i Fieldata om du vil vite mer!

Nå vant vi også anbudskonkurransen hos Renovasjonsselskapet Glør Iks, som leverer renovasjonstjenester i kommunene Gausdal, Lillehammer og Øier.

GLØR viderefører samarbeidet med våre GPS Realtime Waste Management-løsninger for husholdnings- og næringsrenovasjon, men oppgraderer nå til siste generasjon verktøy ut på bilene. Løsningen er integrert med vektsystem på bil. I tillegg utvider de med vår servicemodul DTA Universal Ajour og med vår løsning for krok & lift-ordrer. Fieldata takker for tilliten, og vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med en kunde som har store ambisjoner mtp. digitalisering!

Etablere prosesser for dataflyt til datavarehus og KPI-visning

ReTrans Midt AS eies av de interkommunale selskapene Innherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallseselskap og HAMOS Forvaltning. ReTrans Midt AS har som oppgave å sørge for en effektiv og miljøvennlig innsamling av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Midt Norge.

Fase 1:

 • Kartlegge programmer og fagsystemer som ReTrans Midt og deres kunder benytter i dag i forbindelse med gjennomføring av husholdnings- og næringslivsrenovasjon.
 • Kartlegge KPI / Datavarehus i forhold til mottatt KPI fra ReTrans Midt.

Fase 2:

 • Etablere prosesser for dataflyt for de systemer som er kartlagt og prioritert gjennomført i fase 1.

Beskrivelse:

Kunde ønsker å samle data fra ulike datakilder i et datavarehus, for å bruke datagrunnlaget i KPI-rapporter hvor Power BI benyttes som verktøy. Kunden ønsker selv å utvikle rapportene i Power Bi.
Vårt oppdrag i dette prosjektet har vært å kartlegge hvilke systemer som benyttes i organisasjonen og deretter, i samarbeid med kunde, komme fram til hvilke systemer det skal gjøres uttrekk fra og samles i et datavarehus.

Etter gjennomført fase 1 av prosjektet ble det besluttet å etablere 10 integrasjoner inklusive datavarehuset. DELL Boomi benyttes som integrasjonsplattform.

Integrasjonene omfatter uttrekk fra skytjenester via REST/SOAP API og direkte uttrekk fra on-premise databaser (Microsoft SQL), som eksempelvis Visma og vektsystemer som ScaleIT og Scanvaegt. Prosessene har ulik grad av kompleksitet. Fieldata har etablert datavarehuset i samarbeid med kunde og har bla. opprettet en felles universell tabell for veiedata. Her samles alle veiedata fra to ulike vektsystemer og fire forskjellige kunder av ReTrans. Data transformeres og tilpasses formatet i den universelle tabellen for veiedata. Alle tilpasninger gjøres i DELL Boomi.
Et annet eksempel på en kompleks integrasjon, er uttrekk fra fagsystemer. Her har vi valgt å hente ut relevante data fra fagsystemene som Fieldata er i besittelse av, i forbindelse med vårt feltverktøy. Denne prosessen henter ut alle rutedata og logglinjer (utførte oppdrag) som indirekte er uttrekk fra Hogia og PA. I den prosessen benyttes en kombinasjon av DELL Boomi og SQL Stored Procedure. Data sendes til to tabeller i datavarehuset som er normalisert slik at det skal være enkelt å forstå hvilke data som blir presentert i tabellene.
Prosessene har typisk sett inn-, oppdater- og slette-funksjonalitet, samt feilhåndtering i form av varsling ved feil. Varsling inneholder informasjon om hvilken prosess det har feilet i og hva som har feilet. Ytterligere informasjon i forbindelse med feilsøking vil finnes i DELL Boomi plattformen.

VEFAS IKS har vært kunde siden 2012.  De har følgende systemer fra Fieldata: GPS Realtime Waste Management for husholdningsrenovasjon og servicemodulen Ajour.

Bakgrunnen for bruk av DTA er registrering av utført arbeid på bil og effektiv kommunikasjon av arbeidet og eventuelle avvik inn til kontor. Data flyter effektivt og tilnærmet realtime slik at kontoret har god kontroll til enhver tid.

Ajour brukes for å enkle arbeidet med utsett og service på beholdere. Arbeidslistene oppstår i Komtek og blir sendt ut på DTA Ajour. DTA Ajour forteller utfører hva som skal utføres og hvor. Oppdragene blir kvittert og sendes tilbake til Komtek som utført. Dette gir gode besparelser og enkler arbeidet i alle ledd!

Det er med stor glede Fieldata kan meddele at Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) nå har signert avtale med oss!

FIAS har ansvaret for renovasjon i 10 kommuner i Nord-Østerdal og Rørosregionen og har hovedkontor på Eid i Tolga. Vi skal levere vår GPS Realtime Waste Management-løsning med DTA Universal feltverktøy til 7 biler. Løsningen skal benyttes på kombinerte ruter med både husholdnings- og næringsrenovasjon. Leveransen omfatter dermed integrasjon mot Komtek fagsystem fra Norkart og næringsfagløsning UniCon fra Hogia.

Reno-Vest IKS og Reno-Vest Bedrift AS er mangeårige kunder av Fieldata. De har kjørt vårt GPS Realtime Waste Management-system med ulike generasjoner feltverktøy.

Næringsselskapet Reno-Vest Bedrift har nå investert i ny HW i bilene og kjører vår DTA Universal Næring for næringsrenovasjon.

RENO-VEST IKS går også for ny versjon av Fieldata sine feltverktøy. Dette gjelder for både husholdningsrenovasjon og for slamrenovasjon.

Vår DTA Universal Slam ble ferdigstilt nå i høst (2019) og er allerede i bruk hos flere kunder. Løsningen kan kjøre på iPad, iPhone, smarttelefon og Adroid brett.

DTA Universal Slam og Fagsystem Slam (stand alone) i renovasjonsportal for ordregenerering.

Rense og Miljøteknikk AS utfører tilsyn og service på en rekke renseanlegg som strekker seg fra Rennebu i sør til Kirkenes i nord. De bruker standalone – løsning med fagsystem, portal for ordregenerering og feltverktøy – DTA Universal fra Fieldata. De valgte vår løsning for å få alle kunder i ett fagsystem og generere ordre direkte ut på bil. Dokumentere tilsyn og rapportering.

Bakgrunnen for at de startet opp med Fieldata var å kunne opprette ordre ut til bil,  navigere seg lett fram til rett anlegg, kunne dokumentere tilsyn/service hos kunde. Rapporter tas ut for pålagt rapportering tilbake til forurensningsmyndighet som er kommunene.